EFFECTS finns nu registrerad på Clinicaltrial.gov

EFFECTS finns nu registrerad i databasen Clinicaltrial.gov och studien har tilldelats numret NCT02683213. Syftet med denna registering är att publicera hypotes och metod tidigt i förloppet och undvika olika former av bias. Information om Clinicaltrial.gov finns tillgänglig här.