Initieringsmöte vid Högsbo sjukhus, Göteborg, idag

Idag är det initieringsmöte vid Högsbo sjukhus i Göteborg. Högsbo är ett sjukhus som tar emot stroke-patienter tidigt i rehabiliterings-fasen och vi tror att det kan vara ett bra att ha dem med i EFFECTS eftersom vårtiderna inom stroke är korta i Göteborg.

Du kan ladda ned senaste presentationen från initieringsmötet som en pdf-fil här.