Uppdatering av hur mycket de övriga center har inkluderat

Här kommer information  om våra systerstudiers inkludering. Båda studierna har pågått drygt två år längre än EFFECTS. Dessa siffror gäller för de olika studierna per den 31 oktober 2016

  1. FOCUS (Storbritannien) har inkluderat 1571 patienter vid 85 aktiva center. Målet är 3 100 patienter.
  2. AFFINITY (Australien och Nya Zeeland) har inkluderat 189 patienter vid 21 aktiva center. Målet är 1 600 patienter.
  3. EFFECTS (Sverige) har inkluderat 165 patienter vid 13 aktiva center. Målet är 1 500 patienter.

Det finns alltså en möjlighet att vi passerar AFFINITY ganska snart. På ett sätt kan det verka bra, men sett för hela studien, hoppas vi att alla tre studier kan fortsätta att inkludera.