1500 PATIENTER INKLUDERADE!


VI ÄR KLARA!!!

VI ÄR I MÅL!!!
VI HAR TILLSAMMANS SKRIVIT HISTORIA !!!

Nu fortsätter arbetet med att följa upp alla patienter i studien som fortfarande pågår samt ta hand om all data för att kunna presentera resultatet på ESO/WSO (Europeiska strokekongressen och World Stroke Congress) i Wien maj 2020.