EFFECTS presenterades på forskarmöte

Mötets syfte var att skapa nätverk för kliniknära forskning för hela vårdkedjan inom Stockholms läns landsting.

Chief Investigator Erik Lundström presenterade EFFECTS-studien och intresset var stort.

Erik

Trial Manager Eva Isaksson presenterade EFFECTS poster (tyvärr ingen bild på Eva)

Effects Poster

Prof Per Wester i EFFECTS styrkommitté samt även gästprofessor vid Karolinska Institutet Danderyds Sjukhus presenterade EFFECTS kommande substudier (mer utförlig beskrivning om substudier kommer senare!)

Per