De nya CRF-pärmarna

Vi vill tacka er alla centra i EFFECTS för ert tålamod med det nya materialet samt e-CRF i studien! Vi är tacksamma för alla frågor och synpunkter så att vi tillsammans får igång det nya på bästa sätt.

Ni som hunnit titta i de nya pärmarna ser att vi valt att lämna några flikar tomma i pärmen eftersom vi tänker oss att ni matar in dessa besök direkt i e-CRF/OpenClinica. De besök eller formulär det gäller är : Vecka 1, Månad 1, Månad 7 och utskrivningsformuläret. Eftersom de är telefonkontroller så tror vi att det är möjligt att sitta framför datorn och fylla i samtidigt som man talar med patienterna.

Vi har också plockat bort papperformulären för AE/SAE eftersom vi nu ska rapportera dessa via e-CRF/OpenClinica. Ni når SAE via fliken AE i e-CRF OpenClinica. Om man av någon anledning inte kommer in i e-CRF/OpenClinica kan man faxa pappersformuläret (som skickats ut via mail eller ladda ner under dokument) till 08-755 59 51.

Om man vill ha pappersformulär framför sig eller kanske inte har inlogg till e-CRF/OpenClinica riktigt än så skickar vi här ut formulären som saknas i pärmarna- att använda om man så önskar. Dessa kommer också att kunna laddas ned direkt från e-CRF/OpenClinica och även via www.effects.se under DOKUMENT.

Vi har nu 180 patienter är inkluderade i Effects i Sverige!