månadsarkiv: februari 2016

EFFECTS poster

[embeddoc url=”http://www.effects.se/wp-content/uploads/2016/02/Effects-poster.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Ladda ner vår Effects poster. Vi vill att postern ska vara ett levande dokument, så nedtill i höger hörn kan du fylla i dagens datum och dagsfärska siffror gällande antal aktiva centra och inkluderade patienter!

Ytterligare fyra center går med i EFFECTS

Intresset för att vara med i EFFECTS är stort. Vi har precis expanderat med ytterligare fyra nya center och vi hälsar följande center välkomna:

 • Center 25 Östersund sjukhus med Principal Investigator överläkare Magnus Gibson
 • Center 26 Alingsås lasarett med Principal Investigator överläkare Brita Eklund
 • Center 27 Ängelholm lasarett med Principal Investigator överläkare Björn Hedström
 • Center 28 Stockholms sjukhem med Principal Investigator överläkare Ellinore Richardsson

Det betyder att vi nu har 28 aktiva center i Sverige. För cirka 1 år sedan var vi två center, Karolinska sjukhuset, Solna och Danderyds sjukhus. Det betyder att vi har ökat med 26 center under ett år. Ett stort tacka till alla engagerade medlemmar i studien över hela landet.

Veckobrev 7: Preliminära resultat från fördjupad screening, Akademiska sjukhuset, Uppsala

För att bättre kunna bedöma inklusionstakten i EFFECTS har dr Oskar Fasth bedrivit en fördjupad screening av de strokepatienter som inkommit med stroke till Akademiska sjukhuset under en tioveckorsperiod december 2015 till februari 2016. Ett liknande projekt pågår även på Norrtälje sjukhus och ytterligare fler kan bli aktuella.

Preliminär sammanfattning av resultaten från Uppsala

Screenade patienter: n=70

Uppfyller ej inklusionskriterierna: n=36 (51 %)

 • Ej beslutskapabel / ej informerbar patient: n=15 (21 %)
 • Ej tillräckligt betydande / bestående symtom n=20 (29 %)

Av de kvarvarande patienter som uppfyllde inklusionskriterierna (n=34), exkluderades n=21 (62%) av följande orsaker:

 • Subaraknoidalblödning: n=1 (3 %)
 • Ej tillgänglig för uppföljning: n=5 (15 %)
 • Sannolik död inom 12 mån: n=1 (3 %)
 • Epilepsi: n=1 (3%)
 • Pågående depression: n=12 (35 %)
 • Deltagande i annan studie: n=1 (3 %)

Kvarstod n=13 patienter (20 % av indexpopulationen) som uppfyllde samtliga inklusionskriterier och inte hade några inklusionskriterier

 • Tillfrågades: n=6 (46 % av rekryterbara patienter)
  • Svarade ja: 5 (samtliga randomiserades framgångsrikt
  • Svarade nej: 1
 • Tillfrågades inte: n=7
  • Tidig utskrivning till hemmet (dag 1-2) vid tidpunkt när prövare ej närvarade: n=3
  • Tidig överföring (dag 1-2) till annat sjukhus/rehabklinik när prövare ej närvarade: n=3
  • Inkommit via annat sjukhus <15 dagar efter debut men för sent för att hinna ordna med inkludering: n=1

Sammanfattningsvis sågs stora bortfall relaterade till dels endast beskedliga symtom, dels oförmåga till informerat samtycke. Detta resultat var inte oväntat, men är värt att nämna då kriterierna i detta fall är subjektiva, och en tänkbar åtgärd om man vill försöka trimma inkluderingstakten är att diskutera detta på prövarmöte för att säkerställa att alla prövare gör likartade bedömningar.

När det gällde exklusionskriterierna låg det stora bortfallet i prevalensen av samtidig antidepressiv medicinering, som var förvånansvärt hög (35%) i den undersökta populationen. Som jämförelse sågs i samband med ett masterarbete i farmakologi 2014 en prevalens på ca 19% av antidepressiv medicinering bland inneliggande patienter över 65 i Uppsala.

Bland de patienter som till slut, utifrån inklusions- och exklusionskriterier, var möjliga att rekrytera var glädjande nog den absoluta merparten positivt inställda till medverkande i studien. Ett stort bortfall sågs dock av patienter som av olika skäl inte hann tillfrågas. Till del kan detta förklaras av att screeningperioden överlappade en del av jul- och nyårshelgerna, med kortare vårdtider än vanligt och lägre tillgänglighet för prövarna, men här finns det antagligen utrymme för förbättringar.

Mera utförliga resultat (inklusive resultat från Norrtälje och ev. liknande projekt på ytterligare sjukhus) kommer att presenteras på prövarmötet den 21:a oktober 2016.

EFFECTS uppmärksammas i senaste månadsbrevet från Hjärt-lungfonden

I det senaste månadsbrevet från Hjärt-lungfonden så uppmärksammas vår studie EFFECTS genom en intervju med Chief Investigator Erik Lundström. Bild nedan. Vi hoppas många nu uppmärksammar detta och skänker pengar. Hjärt-lungfonden har bidragit till EFFECTS.

Det går även att ladda ned brevet som pdf-fil genom att klicka här.

Februari månads insamlingsbrev från Hjärt-lungfonden handlar om EFFECTS.
Februari månads insamlingsbrev från Hjärt-lungfonden handlar om EFFECTS.

Uppdatering av antalet center

Vi har nu 24 aktiva centra i Effects! Vi har ytterligare 6 kliniker på gång in, vi räknar med att vi under våren kommer att ha 30 aktiva centra!
Roligt är att vi också fått med några rehabiliteringskliniker, Rehab Station Stockholm, Högsbo Rehabiliteringsklinik i Göteborg, Stora Sköndal och
snart även Stockholms sjukhem!
December var vår bästa månad hittills då vi tillsammans tog in 31 patienter! Under januari lyckades vi få in 26 patienter och nu i februari har vi än så länge  fått in 5.
För att nå vårt mål på 1500 patienter senast sista februari 2019 måste vi få in ca 30 patienter/ månad. Låter inte helt orimligt om vi fortsätter att inkludera i samma takt!
Tack för alla era ansträngningar!
 Som ni redan vet så  stå vi  snart inför säkerhetskommitténs första genomgång av avblindade data. Inför detta behöver vi förse dem med alla rapporterade SAE i studien.
Jag vill därför be er att gå igenom de patienter ni har och prioritera att mata in i OpenClinica de SAE som ni har rapporterat på samtliga patienter . Det blir bäst kvalitet på data om ni gör detta själva eftersom de SAE som ni rapporterat tidigare via fax kan ha uppdaterats över tid eller i samband med monitorering.
Tacksam för hjälp med detta så fort som möjligt. Vi skulle behöva ha alla SAE inmatade innan februari är slut.
 
Om ni behöver hjälp med att mata in SAE eller övrig data i OpenClinica så hör av er till oss så kan vi komma ut till er och hjälpa till!
 Som ni alla vet så är ESOC 2016 i Barcelona 10-12 maj. Effects kommer att ha en kvällssammankomst i Barcelona, där vi tänkte prata om studien men framförallt får vi chansen att träffa varandra under lite trevliga former! Återkommer med tid och plats för detta!
Vi har planer på att ha ett sjuksköterskemöte här i Stockholm under våren. Vi hoppas att ni tycker att det kan vara en god ide och att många av er  har möjlighet att komma. Effects står som vanligt för resekostnader och förtäring under dagen.  Vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag på vad ni önskar att vi ska ta upp!  Vi har många erfarna forskningssjuksköterskor i studien men också en hel del som precis kommit med i Effects den här dagen kunde vara ett  bra tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter. Återkommer med datum, förmodligen blir det under vecka 21.
 Slutligen planerar vi ett PRÖVARMÖTE för alla i höst. Prel. datum för det är fredag 21/10-16. Återkommer med mera info kring detta!
 Varma hälsningar från en Trial Manager som varit i Costa Rica och åkt zipline. 044