Sammanfattning

EFFECTS är en förkortning av namnet på vår studie. Det står för Efficacy oF Fluoxetine – a randomisEControlled Trial in Stroke. På svenska heter studien Fastställande av effekt och säkerhet av fluoxetinbehandling vid stroke – en randomiserad placebo-kontrollerad studie av 1 500 patienter. Första patienten inkluderades den 20 oktober 2014 och den sista den 28 juni 2019. Vi presenterade resultatet under ESOC/WSC 2020 i Wien och en artikel i Lancet Neurology samma år

EFFECTS var en akademikerdriven randomiserad, kontrollerad studie där vi undersökte om behandling med en kapsel fluoxetin 20 mg jämfört med en kapsel placebo om dagen i 6 månader efter akut stroke kan förbättrade patientens funktionsförmåga. Behandlingen påbörjas inom 2-15 dager efter akut stroke och pågick under 6 månader.

Det primära utfallsmåttet var neutralt.

Lämna ett svar