Uppdatering av antalet center

Vi har nu 24 aktiva centra i Effects! Vi har ytterligare 6 kliniker på gång in, vi räknar med att vi under våren kommer att ha 30 aktiva centra!
Roligt är att vi också fått med några rehabiliteringskliniker, Rehab Station Stockholm, Högsbo Rehabiliteringsklinik i Göteborg, Stora Sköndal och
snart även Stockholms sjukhem!
December var vår bästa månad hittills då vi tillsammans tog in 31 patienter! Under januari lyckades vi få in 26 patienter och nu i februari har vi än så länge  fått in 5.
För att nå vårt mål på 1500 patienter senast sista februari 2019 måste vi få in ca 30 patienter/ månad. Låter inte helt orimligt om vi fortsätter att inkludera i samma takt!
Tack för alla era ansträngningar!
 Som ni redan vet så  stå vi  snart inför säkerhetskommitténs första genomgång av avblindade data. Inför detta behöver vi förse dem med alla rapporterade SAE i studien.
Jag vill därför be er att gå igenom de patienter ni har och prioritera att mata in i OpenClinica de SAE som ni har rapporterat på samtliga patienter . Det blir bäst kvalitet på data om ni gör detta själva eftersom de SAE som ni rapporterat tidigare via fax kan ha uppdaterats över tid eller i samband med monitorering.
Tacksam för hjälp med detta så fort som möjligt. Vi skulle behöva ha alla SAE inmatade innan februari är slut.
 
Om ni behöver hjälp med att mata in SAE eller övrig data i OpenClinica så hör av er till oss så kan vi komma ut till er och hjälpa till!
 Som ni alla vet så är ESOC 2016 i Barcelona 10-12 maj. Effects kommer att ha en kvällssammankomst i Barcelona, där vi tänkte prata om studien men framförallt får vi chansen att träffa varandra under lite trevliga former! Återkommer med tid och plats för detta!
Vi har planer på att ha ett sjuksköterskemöte här i Stockholm under våren. Vi hoppas att ni tycker att det kan vara en god ide och att många av er  har möjlighet att komma. Effects står som vanligt för resekostnader och förtäring under dagen.  Vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag på vad ni önskar att vi ska ta upp!  Vi har många erfarna forskningssjuksköterskor i studien men också en hel del som precis kommit med i Effects den här dagen kunde vara ett  bra tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter. Återkommer med datum, förmodligen blir det under vecka 21.
 Slutligen planerar vi ett PRÖVARMÖTE för alla i höst. Prel. datum för det är fredag 21/10-16. Återkommer med mera info kring detta!
 Varma hälsningar från en Trial Manager som varit i Costa Rica och åkt zipline. 044