månadsarkiv: november 2015

De nya CRF-pärmarna

Vi vill tacka er alla centra i EFFECTS för ert tålamod med det nya materialet samt e-CRF i studien! Vi är tacksamma för alla frågor och synpunkter så att vi tillsammans får igång det nya på bästa sätt.

Ni som hunnit titta i de nya pärmarna ser att vi valt att lämna några flikar tomma i pärmen eftersom vi tänker oss att ni matar in dessa besök direkt i e-CRF/OpenClinica. De besök eller formulär det gäller är : Vecka 1, Månad 1, Månad 7 och utskrivningsformuläret. Eftersom de är telefonkontroller så tror vi att det är möjligt att sitta framför datorn och fylla i samtidigt som man talar med patienterna.

Vi har också plockat bort papperformulären för AE/SAE eftersom vi nu ska rapportera dessa via e-CRF/OpenClinica. Ni når SAE via fliken AE i e-CRF OpenClinica. Om man av någon anledning inte kommer in i e-CRF/OpenClinica kan man faxa pappersformuläret (som skickats ut via mail eller ladda ner under dokument) till 08-755 59 51.

Om man vill ha pappersformulär framför sig eller kanske inte har inlogg till e-CRF/OpenClinica riktigt än så skickar vi här ut formulären som saknas i pärmarna- att använda om man så önskar. Dessa kommer också att kunna laddas ned direkt från e-CRF/OpenClinica och även via www.effects.se under DOKUMENT.

Vi har nu 180 patienter är inkluderade i Effects i Sverige!

Uppdatering av hur mycket de övriga center har inkluderat

Här kommer information  om våra systerstudiers inkludering. Båda studierna har pågått drygt två år längre än EFFECTS. Dessa siffror gäller för de olika studierna per den 31 oktober 2016

  1. FOCUS (Storbritannien) har inkluderat 1571 patienter vid 85 aktiva center. Målet är 3 100 patienter.
  2. AFFINITY (Australien och Nya Zeeland) har inkluderat 189 patienter vid 21 aktiva center. Målet är 1 600 patienter.
  3. EFFECTS (Sverige) har inkluderat 165 patienter vid 13 aktiva center. Målet är 1 500 patienter.

Det finns alltså en möjlighet att vi passerar AFFINITY ganska snart. På ett sätt kan det verka bra, men sett för hela studien, hoppas vi att alla tre studier kan fortsätta att inkludera.

Problem med inloggning i OpenClinica

I veckan som gått har vi skickat ut login till site allt efter att formuläret ” User Authorization Form” inkommit ifyllt. Tyvärr har vissa sjukhus problem att nå sidan. När de antingen skriver in adressen https://www.effectscrf.se:8443/OpenClinica i webb-läsaren eller trycker på den länk som finns i login mailet, så står det att sidan kan ej kan visas.

Lösningen
Lösningen på problemet är att den lokala IT- eller landstings-supporten ordnar en brandväggsöppning till port 8443. En enkel åtgärd som tar en minut.

Bakgrunden till problemet
Tyvärr går detta inte att lösa från vår sida då programmet OpenClinicas kommunikation är styrt av flera olika leverantörer. Servern som måste använda port 8443 heter Tomcat och säkerhetsceritifikatet är utfärdat av det Amerikanska företaget Digicert LLC. Om vi skulle ändra i vårt system så skulle hela systemet behövas testas och valideras på nytt. Det skulle generera en hög kostnad och det skulle gissningsvis ta minst 6 månader.

Om fortsatta problem
Om problem fortsätter kvarstår kan vår IT-specialist Krister Kristerson var behjälplig. Krister e-post är krister.kristianson@edcscandinavia.com och han svarar mycket snabbt på e-post.

Uppsala den 14 november 2015

Erik Lundström

Chief Investigator EFFECTS