månadsarkiv: augusti 2017

Kommande substudie i EFFECTS. INTER-EFFECTS.

INTER-EFFECTS är en intervjustudie för att beskriva vilka faktorer som påverkar patienter att tacka ja eller nej till att delta i en randomiserad studie. Studien ska genomföras av doktorand Eva Isaksson och huvudhandledare är docent Erik Lundström.

Många forskningsstudier misslyckas med att hitta patienter. Studierna tar längre tid att genomföra och man tvingas ibland minska antalet patienter för att nå sitt mål. Detta kan leda till ökade kostnader och att studierna inte säkert kan svara på den fråga man studerar. Vi vill veta mer om varför patienter väljer att vara med i forskningsstudier.

Vi vill därför intervjua patienter som har accepterat eller har tackat nej till att vara med i EFFECTS. Vårt syfte med detta projekt är att förbättra den skriftliga- och muntliga patientinformationen och lära oss vilka faktorer som ligger bakom att patienterna väljer att delta i forskningsstudier.

Kanske kan en förbättrad information göra så att fler väljer att tacka ja till att vara med i forskningsstudier i framtiden?

Detta är en kvalitativ studie bestående av två delar

 • En semi-strukturerad intervju med patienter som tackat ja till att deltaga i EFFECTS.
 • En semi-strukturerad intervju med patienter som tackat nej till att deltaga i EFFECTS.

Semi-strukturerad metod innebär att vi börjar med öppna frågor sedan ställer vi mer riktade frågor ex: har det någon betydelse för dig att studieläkemedlet är ett antidepressivt läkemedel?

Patienter som tillfrågats om deltagande i EFFECTS-studien på Danderyds sjukhus kommer att 1-3 dagar efteråt att tillfrågas om de vill vara med på en intervju . Om patienten ger sitt godkännande genomförs intervjun vid ett för patienten lämpligt tillfälle. Vi beräknar att intervjun tar ca 1 timme.

Frågorna fokuseras kring varför /varför inte patienten har valt att delta. Vi kommer också att ställa frågor om vilken förståelse patienten har av konceptet kontrollerad randomiserad studie, uppfattning och förståelse kring varför vi randomiserar, rädsla för biverkningar, rädsla för att inte få en optimal behandling, oro för ökad belastning Ytterligare frågor vi vill belysa är om åsikter från patientens anhöriga påverkar beslutet. Vi vill också undersöka behovet av att få tid för att fundera, hur lång tid man behöver för att kunna fatta ett beslut.

Vi vill också undersöka om det har betydelse att vår studie är akademikerdriven det vill säga inte driven av läkemedelsindustrin.

Intervjuer kommer att göras tills mättnad uppstår vilket betyder att inget nytt framkommer i materialet. Vi uppskattar att det kommer röra sig om ca 15 individer.

Etikprövningsnämnden har gett sitt godkännande (Diarienummer 2017/1286-31/1, Datum 2017-08-09) och studien kommer att genomföras under hösten 2018.

Vi kommer att publicera resultaten i lämplig vetenskaplig tidskrift i form av kön, ålder, utbildningsnivå (mer eller mindre än 12 års utbildning) allvarlighetsgraden av den aktuella stroken (mätt med NIHSS-skalan). Resultaten kommer att presenteras avidentifierat och det kommer inte att vara möjligt att identifiera enskilda individer.

EFFECTS på Nordic Stroke Conference

Den 23-25 augusti är det en nordisk stroke-konferens i Aarhus, Danmark. EFFECTS finns där representerad av Chief Investigator och Trial Manager. Vi ser fram emot en presentation av SSRI-studie som heter TALOS, där man man undersöker effekten av citalopram efter stroke.

Veckans inkluderingar i EFFECTS

Augusti har började bra. Vi har inkluderat 18 individer. Trenden från förra veckan håller i sig, en inkluderad per dag. Om detta håller i sig klarar vi 30. Målet är att inkludera över 40 individer.

Denna vecka tog jag med en inkludering som egentligen gjordes i söndags. Sådant imponerar naturligtvis extra. Att en medarbetare tar sig till jobbet, bara för att det är sista dagen att inkludera. Dalen har nu inkluderat 2 individer på relativt kort tid. Framförallt har de gjort det under den svåraste perioden – sommaren. Respekt.

Ytterligare ett glädjemoment är att Capio St Göran knep pat ID 800. Det var pat nummer 50 för dem, vilket gör det extra roligt.

Flera center ligger nära jämna nummer (antal inom parantes)

 • Västerås (9)
 • Lund (9)
 • Akademiska (39)
 • Mora (48)
 • Karolinska, Solna (97)

Söndag 13 augusti

 • Dalens sjukhus (tack till Viktoria Westerlund) pat 795

Tisdag 15 augusti

 • KS, Solna (tack till Erik) pat 796
 • Danderyd (tack till Hillevi Asplund och Elisabet Änggårdh Rooth) pat 797

Onsdag 16 augusti

 • Umeå (tack till Britta Pettersson och Xiaolei Hu) pat 798
 • Alingsås (tack till Brita Eklund) pat 799

Torsdag 17 augusti

 • St Göran (tack till Pirjo Perduv och Ulrika Löfmark) pat 800