Kategoriarkiv: Utbildning

Uppdaterar program för vårt prövarmöte den 20 oktober

Nu på fredag har vi vårt prövarmöte i Stockholm. Nästan 60 anmälda deltagare. Så här ser programmet ut. Vi håller till på Scandic Continental plan 2, Vasagatan 22, Stockholm

09.00-09.30 Drop-in registrering och frukost Plan 2
09.30-09.45 Välkomna! EFFECTS – var står vi nu? Erik Lundström, Eva Isaksson
09.45-10.00 Information om gruppdiskussioner Nina Greilert, Eva Isaksson
10.00-11.35 Gruppdiskussioner (se teman och tider nedan)
10.00-10.20

10.25-10.45

10.50-11.10

11.15-11-35

Screeningprocessen

Hur kan vi rekrytera fler patienter?

Behålla patienter på studieläkemedel

Hur kan vi använda EFFECTS material i framtiden?

Moderator: Ulrika Löfmark

Moderator: Björn Cederin

Moderator: Andreas Ranhem

Moderator: Magnus Esbjörnsson

11.35-13.00 LUNCH Plan 2
13.00-13.30 Föreläsning – Statistisk utvärdering inom EFFECTS Statistiker Per Näsman
13.35-14.40 Föreläsning – RCT- real world study and placebo- effects on external validity Professor Martin Ingvar
14.40-15.10 FIKAPAUS Plan 2
15.10-16.00 Sammanfattning av gruppdiskussioner Moderatorerna

 

Presentationer för prövarmötet den 21 oktober 2016

Idag har vi vårt andra prövarmöte i Sverige för EFFECTS. Här kan du ladda ned presentationerna. Sidan uppdateras 25/10 vad gäller Björn Mårtensson presentation samt tillägg av Oskar Fasths presentation.

Var står vi nu kan du ladda ned här.

Djurexperimentellt stöd för fluoxetin kan du ladda ned här.

Marie Åsbergs föreläsning om MADRS-skalan kan du ladda ned här.

Björn Mårtensson presentation kan du ladda ned här.

Oskar Fasths presentation (Screeningprojekt, Akademiska) kan du ladda ned här.

Gustaf Ahrenmarks presentation (Screeningprojekt Kungsholmen/Bromma) kan du ladda ned här.

 

Välkommen på utbildning i GCP och Effects e-CRF 18 februari 2016

EFFECTS bjuder in till utbildning i GCP samt EFFECTS e-CRF OpenClinica på Danderyds Sjukhus i Stockholm. Utbildningen äger rum torsdagen den 18 februari 2016.

Anmälan görs via mail till: nina.greilert@ds.se

Uppge även om Du tänker delta hela dagen alternativt enbart förmiddag/eftermiddag (se program nedan), samt allergier/specialkost.

Sista anmälningsdatum 15/2 2016

Lokal: Institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds Sjukhus (KIDS), Hus 18 plan 5, föreläsningssal 3.

Resan för dig som inte kommer från Stockholm bokas via mail eller telefon:

BCD travel, groups@bcdtravel.se eller 031-7580560, Ange Eva Isaksson

och GCP-kurs som referens.

Program

Dagen börjar kl 09:00-09:30 med kaffe/te och smörgås

09:30-12:30 GCP-utbildning (ansvarig Ingalill Reinholdsson, KTA)

 1. Helsingforsdeklarationen
 2. ICH GCP
 3. Läkemedelsverkets författningssamling
 4. Översikt över övriga gällande
 5. Genomförande av klinisk läkemedelsprövning

12:30-13:30 Lunch

13:30-16:30 Utbildning e-CRF OpenClinica  (Erik Lundström och Eva Isaksson) Eftermiddagsfika runt kl 15

 1. Randomisering steg för steg
 2. Kort introduktion till OpenClinica och övningsdatabasen
 3. Genomgång av e-CRF för EFFECTS studien
 4. Frågor

Välkomna!

GCP-utbildning den 9 oktober

Vår andra GCP-utbildning närmar sig. Nu på fredag kommer cirka 30 personer att få lära sig mer om GCP och vår nya elektronisk CRF.

Eftersom just bristen på GCP har varit en flaskhals ordnar vi ytterligare en kurs den 1/12. Senast anmälan till till eva.isaksson@ds.se senast  25/11.


Program

Tid: Dagen börjar kl 09:00 med kaffe och dropin
Kl 09:30 – 12:30 (GCP), 13.30 – 16.30 (e-CRF)
Lokal obs ändrat pga högt deltagarantal: Danderyds sjukhus, Hus 18, plan 5, föreläsningssal nummer 3. Vi skyltar upp hur du ska gå från huvudentren.
Kostnad: Gratis för alla som deltar eller vill deltaga i EFFECTS. Lunch och fika ingår
Arrangör: Karolinska Trial Alliance (GCP-utbildning) och EDC Scandinavia i samarbete med EFFECTS.
PROGRAM

Förmiddag (ansvarig Ingalill Reinholdsson, KTA)

 1. Helsingforsdeklarationen
 2. ICH GCP
 3. Läkemedelsverkets författningssamling
 4. Översikt över övriga gällande lagar
 5. Genomförande av klinisk läkemedelsprövning

Eftermiddag (ansvarig  Eva Isaksson och Erik Lundström samt Krister Kristiansen, EDC)

 1. Kort genomfång av av varför vi har två elektroniska system (Eva)
 2. Demonstration av randomisering (Erik)
 3. Genomgång av e-CRFen för EFFECTS studien (Eva, Erik och Krister)
 4. Frågor

 

Resan för dig som inte kommer från Stockholm bokas via BCD travel enligt den instruktion som gick ut från e-post den 20 augusti. EFFECTS kommer att finansiera kostnaderna för kursen och eventuella reskostnader (allmänna kommunikationsmedel, alternativt milersättning och tillhörande parkeringskostnader på KS, Solna om det motsvarar resa kommunalt) till och från kursen.
EFFECTS ersätter inte kostnaden till kliniken för bortfall av arbetstid.


 

GCP-utbildning samt utbildning av elektroniskt CRF på KS, Solna

Idag är första utbildningstillfället för vår elektroniska CRF (eCRF). VI kombinerar detta med en halvdags GCP-utbildning. Utbildningen ges på Karolinska sjukhuset (Solna), Neurologklinikens bibliotek, Neurocentrum (R-huset), plan 3, ingång strokeforskningsenheten och är ett samarrangemang mellan Karolinska Trial Alliance (GCP-utbildning), EDC Scandinavia och EFFECTS-studien.

Dagen börjar kl 09:00 med kaffe och dropin
Kl 09:30 – 12:30 (GCP), 13.30 – 16.30 (e-CRF)

Förmiddag (ansvarig kommer att vara en ”vikarie” för Ingalill Reinholdsson (som drabbats av akut förkylning och inte bör prata), KTA)

 1. Helsingforsdeklarationen
 2. ICH GCP
 3. Läkemedelsverkets författningssamling
 4. Översikt över övriga gällande lagar
 5. Genomförande av klinisk läkemedelsprövning

Eftermiddag (ansvarig Krister Kristiansen, EDC)

 1. Kort introduktion till OpenClinica och övningsdatabasen
 2. Genomgång av e-CRFen för EFFECTS studien
 3. Randomiseringen steg för steg¨
 4. Frågor

CRF tips

 1. NGTA-test för språkstörning ska bara göras med de patienter som har afasi eller om man misstänker att pat har nedsatt förståelse.
 2. MOCA om arbetsterapeuten på er klinik gjort detta så kan ni använda det testet och behöver inte göras om igen av person i studieteamet. Skriv till patientnumret längst upp till höger istället för pats identitet.
 3. Utskrivningsformuläret flik 3 görs i samband med utskrivningen eller så nära utskrivningen man har möjlighet. Ange på detta formulär sid 2 aktuella läkemedel oavsett om de ändrats eller inte sedan inklusionen.
 4. Uppskatta hur mycket organiserad träning samt egenträning pat genom fört per vecka . Denna fråga finns under flik 4, 5, 6 och 7. Uppskatta hur mycket träning pat fått sedan förra besöket i studien. Eftersom det är svårt att fylla i träning /vecka (eftersom detta förstås kan variera vecka från vecka) så stryk över ordet vecka och ange antal ggr och antal minuter/gång alternativt räkna ihop dessa = Antal tillfällen x antal minuter i de fall det går att göra. Anteckna gärna bredvid hur ni räknat.
 5. Har du varit sjukhusvårdad sedan du skrevs ut från sjukhuset pga din stroke? Denna fråga finns under flik 4, 5, 6 och 7 och 8. Denna fråga finns för att fånga upp ev SAE =allvarliga händelser som måste rapporteras på ett särskilt formulär. Därför ska sjukhusvård på rehab som är en direkt följd av den aktuella stroken inte rapporteras. Om pat fortfarande vårdas på sjukhus för den aktuella stroken blir alltså svaret på frågan här = NEJ. Inte heller planerade inläggningar såsom planerade operationer ska tas med här.
 6. Om pat gör ett tillfälligt eller permanent avbrott i studiemedicineringen ska detta dokumenteras under flik 9. Man kan alltid återinsätta studiemedicinen efter ett avbrott om prövaren bedömer det som lämpligt.
 7. AE rapportering, flik 10 vi vill inte ha in rapport om de händelser som är en känd komplikation efter stroke. Inte heller kända biverkningar av Fluoxetin om dessa inte leder till ett avbrott i studiemedicineringen.
 8. SAE ska rapporteras till oss via formuläret under flik 11, faxa scanna in och maila till isaksson@ds.se. Detta ska göras inom 24 tim efter att ni får kännedom om händelsen. Viktigt att detta görs för alla händelser enligt definitionen nedan. Detta ska vi i studieledningen sedan rapportera vidare till vår säkerhetskommitté som sammanträder regelbundet.

 

Serious Adverse Event (SAE)

# 1 Leder till döden

# 2 Livshotande

# 3 Leder till sjukhusinläggning eller förlänger sjukhusvistelsen

# 4 Resulterar i bestående eller betydande funktionsnedsättning

# 5 Om patient varit gravid och man efter barnets födelse

upptäcker kongenitala anomalier eller det föreligger särskilda

problem i samband med förlossning eller efter födelse

 

 

 

Gratis GCP-utbildning samt utbildning av vår kommande e-CRF. Anmäl dig till Eva Isaksson.

Under hösten ordnar EFFECTS två kurser i Good Clinical Practice (CGP) samt vår kommande e-CRF. Förmiddagen handlar om GCP (cirka 4 timmar) och eftermiddagen ägnas åt e-CRF, sammantaget handlar det alltså om en heldag. Om du behöver skaffa intyg för GCP kommer det alltså att finnas två tillfällen under hösten.

Alla måste ha en kurs i GCP. Utbildningen i e-CRF rekommenderas starkt men är inget absolut krav.

Anmälan till eva.isaksson@ds.se senast 4/9-15 (för kursen den 11/9) och senast 2/10 (för kursen 9/10-15)

Resan för dig som inte kommer från Stockholm bokas via BCD travel enligt den instruktion som gick ut från e-post den 20 augusti. EFFECTS kommer att finansiera kostnaderna för kursen och eventuella reskostnader (allmänna kommunikationsmedel, alternativt milersättning och tillhörande parkeringskostnader på KS, Solna om det motsvarar resa kommunalt) till och från kursen.
EFFECTS ersätter inte kostnaden till kliniken för bortfall av arbetstid.

Tillfälle #1: Den 11 september

Tid: Dagen börjar kl 09:00 med kaffe och dropin
Kl 09:30 – 12:30 (GCP), 13.30 – 16.30 (e-CRF)
Lokal: Karolinska sjukhuset (Solna), Neurologklinikens bibliotek, Neurocentrum (R-huset), plan 4.
Kostnad: Gratis för alla som deltar eller vill deltaga i EFFECTS. Lunch och fika ingår
Arrangör: Karolinska Trial Alliance (GCP-utbildning) och EDC Scandinavia i samarbete med EFFECTS.
PROGRAM

Förmiddag (ansvarig Ingalill Reinholdsson, KTA)

 1. Helsingforsdeklarationen
 2. ICH GCP
 3. Läkemedelsverkets författningssamling
 4. Översikt över övriga gällande lagar
 5. Genomförande av klinisk läkemedelsprövning

Eftermiddag (ansvarig Krister Kristiansen, EDC)

 1. Kort introduktion till OpenClinica och övningsdatabasen
 2. Genomgång av e-CRFen för EFFECTS studien
 3. Randomiseringen steg för steg¨
 4. Frågor

Tillfälle #2: Den 9 oktober

Tid: Dagen börjar kl 09:00 med kaffe och dropin
Kl 09:30 – 12:30 (GCP), 13.30 – 16.30 (e-CRF)
Lokal: Karolinska sjukhuset (Solna), Neurologklinikens bibliotek, Neurocentrum (R-huset), plan 4.
Kostnad: Gratis för alla som deltar eller vill deltaga i EFFECTS. Lunch och fika ingår
Arrangör: Karolinska Trial Alliance (GCP-utbildning) och EDC Scandinavia i samarbete med EFFECTS.
PROGRAM

Förmiddag (ansvarig Ingalill Reinholdsson, KTA)

 1. Helsingforsdeklarationen
 2. ICH GCP
 3. Läkemedelsverkets författningssamling
 4. Översikt över övriga gällande lagar
 5. Genomförande av klinisk läkemedelsprövning

Eftermiddag (ansvarig Krister Kristiansen, EDC)

 1. Kort introduktion till OpenClinica och övningsdatabasen
 2. Genomgång av e-CRFen för EFFECTS studien
 3. Randomiseringen steg för steg¨
 4. Frågor