Substudier

Här kommer EFFECTS substudier att presenteras. Se separata länkar. Det handlar om

The MAP EFFECTS study

*Ann-Sofie Rudbergs doktorandprojekt**

 

**Eva Isakssons doktorand -projekt**

Intervjustudie

Enkättstudie

Valideringsstudie