Uppföljning

Primär uppföljning

Den primära uppföljningen är vid 6 månader med modifierad Ranking Scale (mRS). Skalan mRS är en funktionsgraderingsskala som är mycket vanlig vid undersökning av behandlingseffekter vid stroke.

Ytterligare uppföljning

  • Ytterligare uppföljning som planeras:
  • Överlevnad vid 6 och 12 månader
  • Påverkan av det dagliga livet (mätt med skalan Stroke Impact Scale
  • Livskvalitet (mätt med skalan EQ5D-5L)
  • Påverkan av vitaliet och trötthet (mätt med en en subskala av Health Questionnaire)
  • Förekomst av depression (bland annat med skalan MADRS)
  • Kognition, påverkan på minne och koncentration (mätt med skalan MoCA)
  • Neurologisk status inklusive förekomst av påverkan på muskelkraften eller talförmågan (mätt med skalan NIHSS)
  • Livskvalitetesjusterad hälsoekonomi

Lämna ett svar