månadsarkiv: december 2015

FYRA PATIENTER IN I STUDIEN IDAG!

Vi gratulerar Eva Ask och Elisabeth Poromaa i Malmö och Fredrik Björk och Anna Aronsson i Sundsvall som idag har randomiserat sin första patient till Effects!

Vi gratulerar också Oskar Fasth, Uppsala och Magnus Esbjörnsson, Hässleholm som också tagit in varsin patient idag!

Totalt har vi nu 214 patienter i Sverige!

 

Välkommen på utbildning i GCP och Effects e-CRF 18 februari 2016

EFFECTS bjuder in till utbildning i GCP samt EFFECTS e-CRF OpenClinica på Danderyds Sjukhus i Stockholm. Utbildningen äger rum torsdagen den 18 februari 2016.

Anmälan görs via mail till: nina.greilert@ds.se

Uppge även om Du tänker delta hela dagen alternativt enbart förmiddag/eftermiddag (se program nedan), samt allergier/specialkost.

Sista anmälningsdatum 15/2 2016

Lokal: Institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds Sjukhus (KIDS), Hus 18 plan 5, föreläsningssal 3.

Resan för dig som inte kommer från Stockholm bokas via mail eller telefon:

BCD travel, groups@bcdtravel.se eller 031-7580560, Ange Eva Isaksson

och GCP-kurs som referens.

Program

Dagen börjar kl 09:00-09:30 med kaffe/te och smörgås

09:30-12:30 GCP-utbildning (ansvarig Ingalill Reinholdsson, KTA)

 1. Helsingforsdeklarationen
 2. ICH GCP
 3. Läkemedelsverkets författningssamling
 4. Översikt över övriga gällande
 5. Genomförande av klinisk läkemedelsprövning

12:30-13:30 Lunch

13:30-16:30 Utbildning e-CRF OpenClinica  (Erik Lundström och Eva Isaksson) Eftermiddagsfika runt kl 15

 1. Randomisering steg för steg
 2. Kort introduktion till OpenClinica och övningsdatabasen
 3. Genomgång av e-CRF för EFFECTS studien
 4. Frågor

Välkomna!

Tre inkluderade patienter idag! Vissa problem med randomiseringssytemet

Idag har tre center inkluderat patienter: Akademiska, KS (Solna) och Eskilstuna. Stort grattis till alla center.

Tyvärr har vi haft lite problem med randomiseringen i så måtto att vi har fått upp ett felmeddelande vid randomiseringen.

Vi har fått följande meddelande från vår IT-specialist David Buchanan i Edinburgh:

I have had a communication back from the central team and there is a current problem with JANET (https://en.wikipedia.org/wiki/JANET) which is the network used by Edinburgh University and others.

Det skall vara åtgärdat nu.

 

Tredje amendment för EFFECTS är godkänt av etikprövningsnämnden

Vid varje förändring av betydelse i forskningsprotokollet måste man göra en tilläggsansökan till den forskningsetiska kommittén. EFFECTS har nu fått sitt tredje amendment godkänt 2015-11-30 och det har diarienummer 2015/2056-32.

Utöver att vi angav att ytterligare center har gått med i EFFECTS var de viktigaste förändringarna ett förtydligande av forskningsprotokollet, som nu är uppdaterat till version v.4.7.

Förtydligandet gäller bl.a. livskvalitet. I version 4.6, sid 39 står det:

”Self-reported quality of life will during the pilot phase, measured at baseline, 1 week, (patient or proxy), 4 weeks, 3 moths, 6 months, and at 12 months of follow up will be measured using the EuroQoL 5 Dimensions (EQ5D-5L) scale.

In the main phase, EQ5D will be measured at inclusion, at 6 and 12 months follow-up.”

Efter att ha fått en del frågor från deltagande center och våra monitorer vill vi förtydliga meningen om huvud-fasen. Först lite bakgrund. Vi har ett nära samarbete med vår systerstudie FOCUS i Edinburgh. FOCUS mäter EQ5D vid 6 och 12 månader centralt via en enkät som skickas hem till patienten. I denna uppföljning används bara frågedelen av EQ5D, inte VAS-termometern (sid 2 i EQ5D). Anledningen till detta är att ytterligare en frågeenkät – Stroke Impact Scale (SIS) – innehåller en VAS-termometer. Vi har varit rädda att patienterna skulle blanda samman de olika termometrarna. Samtidigt har vi varit angelägna om att kunna att poola data med FOCUS (Edinburgh). Det betyder att i de två centrala formulären är våra och Edinburghs data identiska, frågorna i EQ5D.

Samtidigt har vår ambition varit att  skärpa den hälsoekonomiska analys i Sverige. Därför har vi infört EQ5D vid inkluderingen samt vid det lokala återbesöket, vid 6 månader. Eftersom vi ville att det skulle vara möjligt att jämföra inkluderingen med 6-månaderskontrollen använde vi hela EQ5D-instrumentet, dvs de 5 frågorna inklusive + VAS-termometern vid:

a) Lokal mätning av hela EQ5D vid inkludering (det finns inte i Edinburgh)
b) Lokal mätning av hela EQ5D vid 6 månader (det finns inte i Edinburgh)

För att detta ska kunna bli helt klart har vi gjort vissa ändringar i 10.1 på sidan, sid 35 i forskningsprotokollet. Det som är markerat med kursiv stil  samt siffrorna är angivna för att markera vad som kommenteras under tabellen. Vi kommer att andra tidsintervaller till månader (efter 1 vecka, se rubrikraden markerat med rött). I stället för att skriva 4 weeks skriver vi 1 month osv. Siffrorna i tabellen samt färgmarkeringen kommer att tas bort i det publicerade protokollet.

 10.1. Study Assessment Schedule Days Weeks/Month(s)
Assessment 2-15 1 week 1 month 3 months 6 months 7 months 12 months
Intervall of time (+/- numbers of days, D) +/- 3D +/- 7D +/- 7D +/- 14D +/- 7D +/- 14D
Local
Screen of eligibility X
Check results of post stroke bloods and mood (MADRS, if  ≥10: DSM-IV) X
Give PIB to patient and next of kin X
Concent X
1. Collect Baseline data at inclusion.
NIHSS, MADRS and DSM-IV (depression), MoCA (cognition), NGTA (short aphasia test), EQ5D-5L
 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2.Randomize and fax the study medication number of the allocated dispensed bottle including patient ID X
Record treatment code/study no. X
Prescribe study medication X
Dispense for 3 months of treatment X
Complete discharge form X
Updated contact details X X X
Local
3. Email/faxnotification of allocation X
Letter informing GP of participation X
4.Telephone contact, check adverse event, adhererence to medications X  X
5.Telephone contact, check adverse event, adhererence to medications //denna rad tas bort// X
6. Face-to-face or telephone:
Rule out depression(MADRS/DSM-IV), NGTA, EQ5D-5L, AE/SAE,Patient returns first 3 months’ trial medication bottlesDispense trial medications for last 3 months
 

 

X

 

 

 

 

Check survival X X X X
7. 6 months face-to-face follow-up

Patient brings old trial med bottles

X

X

Resource use X X X X X
Retrieve residual capsules (pill count) After trial ends:

reconciliation and destruction.

X X

 

Check for emerging post-study treatment depression X
Central (blinded)
Mail questionnaires X X
Modified Rankin scale X X
Stroke Impact Scale X X
Mental health inventory 5 X X
8. EQ5D-5L X X
Health Questionnaire vitality subscale X X

Nedan följer kommentarer för tabell 10.1. enligt siffrorna 1 till 8:

 1. Texten ”…at inclusion.” Läggs till Man skulle annars kunna tolka det som att man lägger till Baseline-data även vid 26 veckor. Vi tar bort krysset vid 12 månader eftersom vi inte samlar in detta vid 12 månader (undantaget EQ5D från centralt formulär, men det kommer längre ned i tabellen.)
 2. Detta att vi ska faxa, tas bort, eftersom vi inte faxar in detta längre.
 3. Samma sak vid punkt 3, ingen fax
 4. Informationen i kommentar 4 och kommentar 5 läggs ihop till en rad,
 5. Se punkt 4 ovan.
 6. Här kommer vi inte att mäta EQ5D (vi tar bort det kursiverade EQ5D)
 7. Ett kryss för mycket (kursivt, tas bort)
 8. Observera att vi alltså möter EQ5D centralt vid 6 månader och 12 månader, se resonemanget ovan.

Det senaste protokollet kan laddas ned här och kommer att distribueras till alla center.

Erik Lundström
Chief Investigator EFFECTS

Årlig säkerhets-rapportering

Så länge EFFECTS pågår ska en årlig säkerhetsrapport sammanställas och skickas till Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden. Representant för sponsor, dr Erik Lundström, håller nu på att sammanfatta alla inträffade allvarliga incidenter, Serious Adverse Events,  SAEs. Rapporten ska dessutom sammanfatta säkerheten för försökspersoner som fortfarande ingår i prövningen och om nytta-risk värderingen ändrats sedan studien godkändes.

För att underlätta för icke-kommersiella sponsorer har Läkemedelsverket tagit fram en förenklad mall, Development Safety Update Report, DSUR, och den kommer förutomLäkemedelsverket och Etikprövningsnämnden att skickas till Stryrgrupp och Säkerhetskommitté för EFFECTS.

Rehabstation Stockholm inkluderar ytterligare en individ

Vi gratulerar Dr Sabahudin Bjelak och hans team vid Rehabstation Stockholm (RSS) för ytterligare en inkludering i EFFECTS.

”Jag är mycket imponerad av Dr Bjelak, som på kort tid har inkluderat två patienter på RSS”, säger Chief Investigator Erik Lundström i en kommentar. ”Det visade sig vara en god idé att ta med rehabiliteringskliniker i studien. I Stockholm har vi en mycket kort tid på akutsjukhusen och då kan vi erbjuda inkludering via dem i stället. Inom kort välkomnar vi Stockholms sjukhem, Stora Sköndal och Högsbo (Göteborg) och det ska bli mycket spännande att se hur vi lyckas där. Jag tror på bra rekrytering med hög kvalitet på omhändertagande och data eftersom det är mycket välfungerande enheter” avslutar Erik Lundström.