Artikel om fysisk aktivitet

Ytterligare resultat från EFFECT. Vi publicerar en artikel om fysisk aktivitet i JAMA Network Open. Här visar vi att det fysisk aktivitet var associerad till bättre funktionsnivå vid 6 månader.

Det är intressant att se hur en randomiserad kontrollerad studie kan fortsätta att leverera observationsdata av betydelse.