Tre inkluderade patienter idag! Vissa problem med randomiseringssytemet

Idag har tre center inkluderat patienter: Akademiska, KS (Solna) och Eskilstuna. Stort grattis till alla center.

Tyvärr har vi haft lite problem med randomiseringen i så måtto att vi har fått upp ett felmeddelande vid randomiseringen.

Vi har fått följande meddelande från vår IT-specialist David Buchanan i Edinburgh:

I have had a communication back from the central team and there is a current problem with JANET (https://en.wikipedia.org/wiki/JANET) which is the network used by Edinburgh University and others.

Det skall vara åtgärdat nu.