Preliminär rapport från vårt första prövarmöte

Igår tisdag var EFFECTS första prövarmöte. Drygt 40 deltagare från hela Sverige deltog. Deltagarna uppskattade ett bra program som spände över basal preklinisk forskning av placticitet till hur träning påverkar hjärnans förmåga till återhämting. Utöver detta behandlade vi psykiatriska aspekter av EFFECTS.

En längre sammanfattning av mötet kommer senare på hemsidan.

Vi har bett de olika föreläsarna att överväga att presentera sitt material på hemsidan. Det kan finnas aspekter till varför man inte alltid vill publicera sitt material (att det innehåller copyrightskyddat material, att det innehåller preliminära siffror som man inte villl sprida med mera). Professor Martin Dennis från Edinburgh är den första som har levererat sitt material och där har han plockat bort en del siffror. Anledningen till detta är att dessa data ännu inte är presenterade för deras grupp av medarbetare.

Här är materialet som en pdf-fil: EFFECTS meeting Oct 15th for web.