Lyckat deltagande på Nordic Stroke Meeting i Malmö

EFFECTS fanns med på Nordic Stroke Meeting.

– Det var en lyckad satsning, säger Eva Isaksson. Vi har fått många frågor och sammantaget har vi nu fyra möjliga center för EFFECTS. Det som man är mest intresserad av är att det är en akademikerdriven studie.

Erik och Eva i EFFECTS monter på Nordic Stroke Meeting.
Erik och Eva i EFFECTS monter på Nordic Stroke Meeting.