Akademiska sjukhuset inkluderar sin 12:e patient idag

Vi gratulerar dr Bernice Wiberg för att ha inkluderat sin 12:e patient och EFFECTS 120:e patient.