Uppdatering av inkludering i EFFECTS, maj 2015, samt prognos för resten av året

Maj månad har fortsatt bra. Vi har inkluderat totalt sett 19 patienter vid åtta aktiva center. Hässleholm har satt rekord med sina fem inkludera patienter på en månad. Nu har vi total 71 individer i EFFECTS och vi ligger faktiskt lite före de prognostiserade 69 för denna tidsperiod. Snart börjar dock sommarmånaderna och vi vet alla hur pressad sjukvården är under denna tid. Det utgör en utmaning, inte minst för studier.

Tabellen nedan visar hur studien har utvecklats sig sedan mars 2015.

Aktiva center i EFFECTS samt rekyteringstakten
Aktiva center i EFFECTS samt inkludering per månad

Nedan följer två diagram med prognos från juni till december 2015.

Prognos för antalet individer per månad.
Prognos för antalet individer per månad.
Prognos för totalantalet för studien.
Prognos för totalantalet för studien.