Initieringsmöte i Norrtälje

Den 28 maj var det initieringsmöte vid Norrtälje lasarett. Antalet deltagande var rekordhögt: Cirka 25 läkare och sjuksköterskor närvarade. Glädjande nog kommer Norrtälje att gå med i EFFECTS och om alt går vägen med pappersarbete kanske de till och med hinner bli aktiva under sommaren.

Vi hälsar Norrtälje varmt välkomna till EFFECTS.