Startmöte i Lund

Fredagen den 13 mars har vi ett startmöte vid Skånes Universitetssjukhus, Lund. Vi är mycket glada över att medicine doktor och överläkare Andreas Arvidsson accepterar uppdraget som Principal Investigator (PI) för Lund. Det som nu återstår är att sjuhuset ska utse forsknings-sjuksköterska.

Med på mötet i Lund var även erfaren forsknings-sjuksköterska från Malmö, och vår förhoppning är vi kan finna lämplig PI för Skånes Universitetssjukhus i Malmö och att vi därmed kan starta ett center på detta sjukhus.