EFFECTS beviljas medel från Vetenskapsrådet

Vår forskningsstudie har till vår stora glädje beviljats anslag från Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 921-2014-7072). Anslaget gör att vi kan gå vidare i våra planer på att utöka antalet centrer.