Sju patienter inkluderade

Nu har vi sju patienter inkluderade i EFFECTS, fem på KS, Solna och två på Danderyds sjukhus. I medeltal har vi inkluderat en patient/vecka/center. Inkluderingsformulären har fungerat bra liksom randomiseringssystemet. Vi har upptäckt några mindre buggar som kommer att korrigeras inom den närmaste framtiden.