Randomiserings-systemet är nu igång

Nu är randomiserings-systemet igång. Två centra finns registrerade: # 1 är Danderyds sjukhus och # 2 är Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.