EFFECTS är godkänt hos Läkemedelsverket

Vår studie har du blivit godkänd av Läkemedelsverket i Uppsala. Datumet för godkännandet var 2014-08-08.

Läkemedelsverket har nu godkänt EFFECTS.
Läkemedelsverket har nu godkänt EFFECTS.

När man utför en läkedelsstudie måste man utöver godkännande hos etikprövningsnämnden även ha ett godkännande av Läkemedelsverket. Vår studie var redan tidigare godkänd av Etikprövningsnämnden i Stockholm och nu sedan den 8 augusti är vi även godkända av Läkemedelsverket (Diarienummer 5.1-2014-43006).

Det som nu återstår är att finjustera randomiserings-systemet och vår förhoppning är att vi ska kunna randomisera vår första patient senast under oktober 2014.