Aktiva center i EFFECTS

I januari 2016 har vi 24 aktiva center. Vi välkomnar Sahlgrenska universitetssjukhuset, Högsbo rehabiliteirngssjukhus (Göteborg) och Stora Sköndal (rehabiliteringsenhet i Stockholm ). Under den kommande veckan kommer läkemedel att vara framme vid dessa enheter. Vårt mål är att kunna nå 30 aktiva center under 2016.

Nedan är en karta över våra aktiva center.

Alla aktiva center i EFFECTS per den 17 januari 2016. Siffran anger när de gick med i studien.
Alla aktiva center i EFFECTS per den 17 januari 2016. Siffran anger när de gick med i studien.