Inkludering i Danderyd, KS, Skövde, Hässleholm, Akademiska, Falun, Lidköping, Visby, Helsingborg, Halmstad och Eskilstuna hittills i januari

Glädjande nog börjar januari 2016 bra avseende inkludering i EFFECTS. Vi gratulerar de sjukhus som inkluderat i EFFECTS hittills, Danderyd, KS, Skövde, Hässleholm, Akademiska, Falun, Lidköping, Visby, Helsingborg, Halmstad och Eskilstuna.  Nu har vi 235 patienter inkluderade. Målet är 1 500 patienter och om vi når detta blir EFFECTS den största randomiserade kontrollerade stroke-studien i Sverige. Mycket arbete kvarstår och det gäller att hålla en hög kvalitet genom hela studietiden. Genom vår elektroniska eCRF (OpenClinica) kan vi se att många center redan nu har börjat att mata in data. Om ni stöter på problem med detta, kontakta Eva Isaksson eller Nina Greilert. Vi har haft problem med vissa brandväggar i Skåne, men detta problem är nu löst.

Vi kan denna vecka meddela att tre ytterligare center är på väg in i studien: Sahgrenska universitetssjukhuset, Högsbo sjukhus (rehabiliteringssjukhus, Göteborg) och Stora Sköndal (rehabiliterings-enhet, Stockholm). Det är mycket spännande att kunna välkomna just rehabiliterings-sjukhuset. Patienter som kommer till dessa enheter har ju definitions-mässigt kvarvarande besvär efter stroke och kan därmed tillfrågas om deltagande i EFFECTS.

Här kommer separat statistik för december 2015 och hittills för januari 2016.

Sjukhus Dec 2015 Jan 2016 Totalt
1 Danderyd sjukhus 4 2 46
2 Karolinska sjukhuset, Solna 5 3 44
3 Skaraborgs sjukhus Skövde 1 2 20
4 Hässleholms sjukhus 2 1 19
5 Akademiska sjukhuset 3 1 21
6 Karolinska sjukhuset, Huddinge 0 0 6
7 Mora Lasarett 2 0 15
8 Falu lasarett 2 1 9
9 Lidköping 0 2 5
10 Capio S:t Göran 1 0 22
11 Visby lasarett 2 1 4
12 Norrlands Universitetssjukhus Umeå 1 0 6
13 Centralsjukhuset Kristianstad 0 0 2
14 Norrtälje sjukhus 1 0 1
15 Helsingborgs lasarett 0 1 3
16 Skånes Universitetssjukhus Malmö 1 0 1
17 Hallands sjukhus Halmstad 2 2 4
18 Mälarsjukhuset Eskilstuna 2 1 4
19 Rehab Station Stockholm 1 0 2
20 Skånes Universitetssjukhus Lund 0 0 0
21 Sundsvalls sjukhus 1 0 1
Per månad/total 31 17 235