CAPIO S:T GÖRAN SLOG TILL OCH TOG PATIENT 800!

STORT GRATTIS TILL ULRIKA LÖFMARK, PIRJO PERDUV, MARIELLE ANZÉN OCH AHMAD AYAD SOM GÖR ETT JÄTTEJOBB I EFFECTS! DE HAR NU TAGIT IN 50 PATIENTER I STUDIEN!