Problem med inloggning i OpenClinica

I veckan som gått har vi skickat ut login till site allt efter att formuläret ” User Authorization Form” inkommit ifyllt. Tyvärr har vissa sjukhus problem att nå sidan. När de antingen skriver in adressen https://www.effectscrf.se:8443/OpenClinica i webb-läsaren eller trycker på den länk som finns i login mailet, så står det att sidan kan ej kan visas.

Lösningen
Lösningen på problemet är att den lokala IT- eller landstings-supporten ordnar en brandväggsöppning till port 8443. En enkel åtgärd som tar en minut.

Bakgrunden till problemet
Tyvärr går detta inte att lösa från vår sida då programmet OpenClinicas kommunikation är styrt av flera olika leverantörer. Servern som måste använda port 8443 heter Tomcat och säkerhetsceritifikatet är utfärdat av det Amerikanska företaget Digicert LLC. Om vi skulle ändra i vårt system så skulle hela systemet behövas testas och valideras på nytt. Det skulle generera en hög kostnad och det skulle gissningsvis ta minst 6 månader.

Om fortsatta problem
Om problem fortsätter kvarstår kan vår IT-specialist Krister Kristerson var behjälplig. Krister e-post är krister.kristianson@edcscandinavia.com och han svarar mycket snabbt på e-post.

Uppsala den 14 november 2015

Erik Lundström

Chief Investigator EFFECTS