månadsarkiv: augusti 2015

Gratis GCP-utbildning samt utbildning av vår kommande e-CRF. Anmäl dig till Eva Isaksson.

Under hösten ordnar EFFECTS två kurser i Good Clinical Practice (CGP) samt vår kommande e-CRF. Förmiddagen handlar om GCP (cirka 4 timmar) och eftermiddagen ägnas åt e-CRF, sammantaget handlar det alltså om en heldag. Om du behöver skaffa intyg för GCP kommer det alltså att finnas två tillfällen under hösten.

Alla måste ha en kurs i GCP. Utbildningen i e-CRF rekommenderas starkt men är inget absolut krav.

Anmälan till eva.isaksson@ds.se senast 4/9-15 (för kursen den 11/9) och senast 2/10 (för kursen 9/10-15)

Resan för dig som inte kommer från Stockholm bokas via BCD travel enligt den instruktion som gick ut från e-post den 20 augusti. EFFECTS kommer att finansiera kostnaderna för kursen och eventuella reskostnader (allmänna kommunikationsmedel, alternativt milersättning och tillhörande parkeringskostnader på KS, Solna om det motsvarar resa kommunalt) till och från kursen.
EFFECTS ersätter inte kostnaden till kliniken för bortfall av arbetstid.

Tillfälle #1: Den 11 september

Tid: Dagen börjar kl 09:00 med kaffe och dropin
Kl 09:30 – 12:30 (GCP), 13.30 – 16.30 (e-CRF)
Lokal: Karolinska sjukhuset (Solna), Neurologklinikens bibliotek, Neurocentrum (R-huset), plan 4.
Kostnad: Gratis för alla som deltar eller vill deltaga i EFFECTS. Lunch och fika ingår
Arrangör: Karolinska Trial Alliance (GCP-utbildning) och EDC Scandinavia i samarbete med EFFECTS.
PROGRAM

Förmiddag (ansvarig Ingalill Reinholdsson, KTA)

 1. Helsingforsdeklarationen
 2. ICH GCP
 3. Läkemedelsverkets författningssamling
 4. Översikt över övriga gällande lagar
 5. Genomförande av klinisk läkemedelsprövning

Eftermiddag (ansvarig Krister Kristiansen, EDC)

 1. Kort introduktion till OpenClinica och övningsdatabasen
 2. Genomgång av e-CRFen för EFFECTS studien
 3. Randomiseringen steg för steg¨
 4. Frågor

Tillfälle #2: Den 9 oktober

Tid: Dagen börjar kl 09:00 med kaffe och dropin
Kl 09:30 – 12:30 (GCP), 13.30 – 16.30 (e-CRF)
Lokal: Karolinska sjukhuset (Solna), Neurologklinikens bibliotek, Neurocentrum (R-huset), plan 4.
Kostnad: Gratis för alla som deltar eller vill deltaga i EFFECTS. Lunch och fika ingår
Arrangör: Karolinska Trial Alliance (GCP-utbildning) och EDC Scandinavia i samarbete med EFFECTS.
PROGRAM

Förmiddag (ansvarig Ingalill Reinholdsson, KTA)

 1. Helsingforsdeklarationen
 2. ICH GCP
 3. Läkemedelsverkets författningssamling
 4. Översikt över övriga gällande lagar
 5. Genomförande av klinisk läkemedelsprövning

Eftermiddag (ansvarig Krister Kristiansen, EDC)

 1. Kort introduktion till OpenClinica och övningsdatabasen
 2. Genomgång av e-CRFen för EFFECTS studien
 3. Randomiseringen steg för steg¨
 4. Frågor

 

Prövarmöte den 13 oktober i Stockholm

Vi ber att få påminna om det kommande prövarmötet den 13 oktober i Stockholm. Boka in dagen i din kalender. Programmet kommer att vara mycket intressant.

Preliminärt program enligt bilden nedan. Visserligen är den mesta texten på detta preliminära program på engelska, men det är bara en föredragshållare på engelska, prof Martin Dennis. Övriga programpunkter är på det svenska språket.

Preliminärt program prövarmöte den 13 oktober 2015 i Stockholm. En programpunkt (Martin Dennis) är på engelska, övriga på svenska språket.
Preliminärt program prövarmöte den 13 oktober 2015 i Stockholm. En programpunkt (Martin Dennis) är på engelska, övriga på svenska språket.