Juni och juli månad – bra månader för inkludering i studien

Årets två svåraste månader att inkludera patienter – juni och juli – förlöpte bra.

I juni tog vi tillsammans in 18 pat och under juli 15 individer. Ett stort tack till alla som gjort det möjligt.