Initieringsmöte i Borås idag

Idag är det initieringsmöte vid Södra Älvsborgs sjukhus, Borås. Vi hoppas nu att Borås vill gå med i EFFECTS. //Uppdateras under eftermiddagen//