Initieringsmöte på Östra sjukhuset idag

Idag åker Eva och Erik till Östra sjukhuset för ett initieringsmöte. Du kan se den senste presentationen här.