Initieringsbesök i Eskilstuna

Idag är det initieringsbesök i Eskiltuna. Ett 10-tal läkare och sjuksköterskor närvarade vid mötet. Man är positiva till att vara med i studien och blivande PI blir i så fall överläkare Bo Danielsson och forsknings-sjuksköterska blir Åsa Byström. För att Eskilstuna ska bli ett aktivt center krävs dock att alla avtal ska skrivas på men vår förhoppning är att sjukhuset kan bli aktivt i tidigt under hösten.