Fem planerade initieringsmöten under september. Upp till 12 möten under höstterminen.

September blir en intensiv månad med fem inplanerade initieringsmöten.

 1. Rehabstation Stockholm, 7 september
 2. Mälarsjukhuset Eskilstuna, 10 september
 3. Rehabstation Stockholm, 9 september
 4. Stora Sköndal, 24 september
 5. Östra sjukhuset, 25 september

Vi kommer alltså att försöka med att inkludera rehabiliteirngskliniker i Stockholm. Anledningen till detta är att vårdtiderna är mycket korta och att det finns möjlighet att inkludera upp till 15 dagar efter stroke.

Senare under vintern kommer vi även att undersöka möjligheterna att ta med rehabiliteringskliniker i Göteborg.

Om du känner till något center som kan tänkas vara intresserade så tveka inte att kontakta dr Erik Lundström på erik.lundstrom@ki.se.


Ytterligare inplanerade eller inplanerade möten under hösten och vintern är:

 1. Borås sjukhus 6 oktober
 2. Alingsås sjukhus
 3. Sundsvall
 4. NÄL (möjligt)
 5. Malmö (möjligt)
 6. Jönköping (möjligt)
 7.  Ängelholm (möjligt)