Karolinska sjukhuset, Solna inkluderar sin 26 patient idag

Vi gratulerar dr Erik Lundström och hans team för att de har inkluderat Karolinska sjukhuset, Solnas, 26:e patient idag. Nu har vi 97 patienter i EFFECTS.