Två patienter inkluderade idag

Vi gratulerar Mora lasarett och Danderyds sjukhus för att de har inkluderat var sin patiente idag. Nu har vi 93 inkluderade i EFFECTS.

Vi kommer att fira extra när vi passerar 100 individer. Men även när vi når 119 inkluderade. Varför just 119, kanske du undrar. Det beror på att den hittills största studien av ett SSRI-läkemedel är 118, och det finns anledning att glädjas då vi passerar FLAME-studien (N=118).

Vår studie EFFECTS startade i slutet av oktober på Karolinska sjukhuset, Solna. Just nu har vi 11 aktiva center. Många fler center är på väg in, se här vilka som är aktiva eller kommer att bli aktiva inom närtid.