Ytterligare utbildning i GCP till hösten. Samt utbildning i e-CRF

Vi arbetar för fullt med att få igång vår nya e-CRF och skulle vilja ta tillfället i akt att flagga för två datum under hösten där vi tänkte ha en heldagsutbildning. Halva dagen blir det GCP utbildning (förmiddag) och resten av dagen en instruktion i hur man använder vår nya e-CRF.
Vill därför be er att reservera någon av dessa datum för en resa till Stockholm. Vi står för reskostnader och kursavgift och lunch.
  • Fredag 11 september
  • Fredag 9 oktober
Vi hoppas att någon av dessa datum kan passa dig! Anmäl dig till Eva Isaksson (eva.isaksson@ds.se).