Snart 70 inkluderade i EFFECTS

I slutet av förra veckan inkluderade Hässleholm och Akademiska sjukhuset var sin patient i EFFECTS och vi är nu uppe i 69 patienter. Det betyder att vi har nått månadens mål redan 22 maj. Det är mycket bra. Samtidigt står vi inför sommarmånaderna och då vet vi att sjukvårdssverige är satt under press och möjligheterna till inkludering blir mer begränsade. Kan vi nå 100 patienter under juli vore det en stor framgång. Flera center är på väg in i studien och vi hoppas att de kan bli aktiva under sommaren eller under september.