Veckobrev 18, 2015

April har varit en mycket lyckosam då vi har inkluderat 21 patienter vid våra 7 center. I medeltal 3 patienter per center. Det är bra, till och med bättre är prognos.

Under vecka 16 var Erik Lundström och Eva Isaksson i Edinburgh för att dela erfarenheter från vår systerstudie FOCUS. De center som rekryterar bäst i FOCUS inkluderade 3 patienter per center och månad.

Skaraborgs sjukhus, Skövde rekryterade patient 50. Stort grattis till Eric Berhholds och hans team. Vi kommer att fira vart 50:e inkluderade patient. Dessutom kommer vi att uppmärksamma det center som inkluderar patient 119. Anledningen till det ojämna firandet är att FLAME-studien hade 118 patienter och vi vill uppmärksamma tidpunkten då vi passerar dem i antalet inkluderade patienter.

Så här blev inkluderingen i april:

Antalet inkluderade patienter april 2014 i EFFECTS.
Antalet inkluderade patienter april 2015 i EFFECTS.