Patient 31 inkluderad vid Karolinska sjukhuset, Solna

Nu är 31 patienter inkluderade i EFFECTS. Vi gratulerar dr Erik Lundström som inkluderat Karolinska sjukhusets patient nummer 17.