Uttalande av EFFECTS säkerhetskommitté

EFFECTS säkerhetskommitté har granskat FOCUS-studien och kommit fram till att det inte finns någon anledning till att avbryta studien med anledning av att FOCUS har precenterat sitt resultat i Lancet den 5 december 2018. Se brev nedan.