Rekrytering och antal center. Lite statistik

Nedanstående bild illustrerar antalet inkluderade individer per månad sedan starten oktober 2014. Inte helt korrelerat till antalet center.

Figuren illustrerar antal inkluderade patienter per månad sedan starten av EFFECTS samt antal center vid varje aktuell tidpunkt