Inkluderade i EFFECTS fram till sista september 2017

Här har vi ställningarna över landet fram till sista september 2017.

Inkluderade i EFFECTS fram till och med sista september 2017. Grönt indikerar uppnådd målnivå, dvs två inkluderade per månad. Rött anger ingen inkluderad.