Ta chansen att tycka till om de svenska nationella riktlinjerna

De svenska nationella riktlinjer för stroke håller på att uppdateras. Du kan ladda ned dem här.

Det ligger oerhört mycket jobba bakom detta. Flera personer involverade inom EFFECTS har bidragit med detta: Från styrkommittén: Bo Norrving, Per Wester och Katarina Stibrant Sunnerhagen. Från ett av våra center (Halmstad), överläkare Peter Thomasson Sommer.

Riktlinjerna innehåller cirka 100 rekommendationer. Om vi lyckas att genomföra dessa kommer det att leda till en kvalitetshöjning i strokevården. Sannolikt även en minskad dödlighet. Helt säkert minskad sjuklighet. Man har beräknat den total kostnaden till cirka 400 miljoner för alla rekommendationer. Det betyder att kostnaden för stroke kommer att gå upp från 18,3 miljarder till 18,7 miljarder per år.

Min rekommendation är att alla engagerade i strokevården tar sig tid att läsa igenom dem. I vart fall den kortare remissdelen som heter ”Vård vid stroke. Stöd för styrning och ledning”. Alla som vill kan lämna remissvar innan den 20 september. Remissvaren kan lämnas elektroniskt på denna adress: nr-stroke@socialstyrelsen.se.

Rekommendationerna publiceras under våren 2018.

Erik Lundström, Chief Investigator, EFFECTS