Svenska Läkaresällskapet stödjer EFFECTS med 200 000 kronor

Ytterligare glädjande nyheter. Svenska Läkaresällskapet stödjer EFFECTS med 200 000 kronor. Pengarna kommer kommer att användas för lön till doktorand.