Prognos för inkludering i EFFECTS

Nedan kan du se en prognos för inkluderingen i EFFECTS för att vi ska kunna nå målet 1500 i oktober 2018. Vi ligger bra till, men de två närmaste åren kommer att bli tuffa då det krävs cirka 40 individer/månad för att vi ska nå vårt mål.

Prognos för inkludering i EFFECTS
Prognos för inkludering i EFFECTS