EFFECTS Veckomail

Vi vill börja med att tacka er alla som var med på prövarmötet förra veckan och gjorde det till en lyckad dag! Alla presentationer från mötet finns att ladda ner här. Vi håller även på att sammanfatta erfarenheter från några av våra EFFECTS centra.
Under dagen har vi skickat ut ett mail med en länk till en utvärdering av prövarmötet med 11 frågor som tar max 5 min. Vi hoppas att få hög svarsfrekvens!
Rekrytering
Hittills i oktober har vi 23 inkluderade patienter. Vi har tappat tempot något under denna vecka och hoppas det är tillfälligt. Så här har de senaste två veckornas rekrytering sett ut:
Vecka 42
Måndag
• Sundsvalls sjukhus (tack till Maria Kaldensjö och Ville Sjögren) pat 504
Tisdag
• Danderyds sjukhus (tack till Hillevi Asplund och Lotta Laska) pat 505
Torsdag
• Östersund sjukhus (tack till Linda Wiklund och Magnus Gibson) pat 506
• Stockholms sjukhem (tack till Ellinore Richardson) pat 507
Vecka 43
Torsdag
• Halmstads sjukhus (tack till Lisbeth Andersson och Peter Thomasson) pat 508
• Malmö (tack till Elisabeth Poromaa och Eva Ask) pat 509
Vad är på gång?
Våra monitorer (Ingalill, Terese och Maria) kommer iordningställa en lathund för hur vi ska tänka när det gäller AE/SAE rapportering. Denna mailas ut när den är klar.
Vi är även i startgroparna för att börja ”tvätta data” i e-CRFen. Ni alla har gjort ett strålande jobb hittills med att gå igenom de queries som monitorerna skickat till er angående AE/SAE. Och tveka inte att höra av er om det är något som är oklart!
Den centrala uppföljningen går bra. Patienterna är duktiga på att fylla i den 11 sidor långa enkäten. Ibland behöver vi ringa och påminna dom att skicka in, ibland gör vi enkäten via telefon. Enkäterna matas sedan successivt in i e-CRF.
Veckans e-CRF tips!
Datum för start STAR EVENT DATE och DATUM FÖR KONTAKTEN ska vara samma, alltså det datum patienten var på besök eller datum för telefonkontakten. Se bilder (ursäkta dålig kvalitet på bilderna…).
 event-date
datum-kontakt